Plačilni pogoji

 

Plačila se vršijo:

po predračunu z nakazilom na TRR št. 61000-0012866815 (Delavska hranilnica d.d.)

 

Plačilo storitev po tej pogodbi
 • Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu za storitev plačal znesek v višini in roku, kot je dogovorjen v predračunu.
 • V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.
 • V primeru manjšega števila prijav oziroma nezadostne zasedenosti skupine si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja ali seminarja in morebitno že plačano šolnino brezobrestno povrnemo. Na željo tečajnikov se tečaj vrši tudi v manjšem številu, le da se sorazmerno zmanjša število ur ali se po dogovoru s tečajniki zviša šolnina.
 • V kolikor se število tečajnikov v skupini iz kakršnega koli razloga zmanjša v času, ko tečaj že poteka, se v vsakem primeru sorazmerno zmanjša število ur.
 • V kolikor se v skupinah z manj kot 6 tečajniki število tečajnikov poveča v času, ko tečaj že poteka, se sorazmerno poveča število ur, ki ne presega za ustrezni program določenega števila ur v semestru. Popusti se v tem primeru ne upoštevajo.
 • Če je v skupinah splošnih tečajev za odrasle, srednješolce in otroke manj kot 6 tečajnikov, popusta ne upoštevamo.
 • Plačilo tečajev je možno v enem, dveh ali treh obrokih, pri plačilu v dveh obrokih se prišteje 3.5 %, v treh obrokih pa 7 % dodatka.
 • Plačnik se obvezuje plačati šolnino tudi v primeru, če preneha z obiskovanjem tečaja.
 • Pravne osebe poravnajo šolnino v enem obroku.
 • Če je plačnik podjetje, potrebujemo naročilnico za tečaj, literaturo in material ter podatke o podjetju in kontaktni osebi, ki je odgovorna za plačilo.
 • Šolnina ni prenosljiva na drugo osebo ali na naslednji semester.
 • Če se pouka kdaj ne morete udeležiti, je zaželjeno, da o tem obvestite tajništvo. V tajništvu dobite tudi vse informacije o predelani snovi in domači nalogi. Izostankov ne odštevamo od cene.
 • Cena seminarjev v podjetjih je določena po dogovoru.

 

 Pri plačilu upoštevamo 5 % popusta:
 • za tečajnike, ki so že obiskovali jezikovne tečaje v Dudah (izvzeti so konverzacijski tečaji, jezikovne delavnice za otroke ter individualno poučevanje),
 • za dva ali več članov iste družine,
 • pri vpisu iste osebe v dva tečaja v istem semestru (velja za oba tečaja).
 • Za popust se je potrebno dogovoriti ob vpisu (pred izdajo predračuna), kasnejših sprememb ne upoštevamo.
 • Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

Jezikovni tečaj ali počitniška jezikovna delavnica je lahko tudi darilo, ki bo razveselilo vaše najbližje.