Vprašanja o jezikovnih tečajih za otroke in srednješolce

 

Koliko mora biti otrok star, da se lahko prične učiti tuj jezik?
Otrok se lahko prične učiti tuj jezik vzporedno z maternim, najlažje v okolju, kjer se tuj jezik uporablja. V kolikor starši uporabljate tuj jezik, ga lahko že od malega učite enostavne besede in fraze, opisujete slike iz slikanice ali berete lahke tekste. V centru Dude oblikujemo skupine za predšolske otroke od 3. leta dalje. Poučevanje poteka v obliki igralnih uric z igrami, petjem, gibanjem ter likovnim ustvarjanjem. Uporabljamo učbenike, slikanice in drug učni material. Ob zaključku vsakega tematskega sklopa otroci dobijo slovarček z besediščem, frazami in pesmimi.

Otrok se je učil angleščino že v vrtcu in eno leto v šoli. Katera stopnja bi bila za njega najbolj primerna?
Otroka ustno testiramo in šele potem ga uvrstimo v ustrezno stopnjo. Pri tem upoštevamo tudi starost ter razred, ki ga obiskuje v OŠ.

Kaj narediti, ko ima otrok v šoli težave, doma pa mu nihče ne zna pomagati?
V takih primerih naredimo ustno testiranje, da ugotovimo, kje so težave, ponavadi so te prav v osnovah. Če je otrok že v višjem razredu OŠ, predlgamo kakšno uro inštrukcij in dodatnih vaj. V večini primerov otroka lahko vključimo v skupino, ki je vzporedna s šolskim učnim programom.

Katera je najnižja starost za vpis v predšolski tečaj v DUDE?
V Dude trenutno vpisujemo otroke od tretjega oz. četrtega leta starosti.

Ali je priporočljivo, da se otrok uči dva ali več tujih jezikov hkrati?
Pri mlajših otrocih je to priporočljivo, če sami izrazijo željo po učenju, veliko je odvisno tudi od njegove nadarjenosti. Ko so otroci starejši, imajo tudi večje sposobnosti učenja, zato učenje več tujih jezikov ne bi smelo povzročati posebnih težav. Pomembno je, da si otrok želi znanja, saj motiviranost odločilno vpliva na uspeh.

Koliko otrok je v skupini?
Največ 12. Delo v skupinah do 12 je zelo raznoliko in efektivno, predavatelji uporabljajo različne učne metode, ki so se izkazale za zelo uspešne.

Otrok je bolj plah in ne upa govoriti v tujem jeziku, kako naj se znebi strahu?
Plašnost je pogojena z otrokovim značajem. Toda v skupini, kjer se dobro počuti, bo spregovoril, še posebej, ko mu bo tema pogovora postala znana. Z dodatnim utrjevanjem, spodbujanjem in pohvalo bo postajal bolj samozavesten in plašnost kmalu ne bo več ovira.

Kaj se v posameznih stopnjah otroci naučijo?
Pri poučevanju tujih jezikov sledimo preverjenim programom učbenikov, namenjenih določenemu jeziku in starosti. Učna snov višjih razredov osnovne ter srednje šole sovpada s snovjo šolskih programov.

 

Vprašanja o jezikovnih tečajih za odrasle

 

Angleščino sem se učila že dolgo nazaj (v osnovni, srednji šoli), zdaj je ne uporabljam skoraj nič in ne vem, kakšno je moje znanje. V katero stopnjo naj se vpišem?
Po predhodnem pisnem in ustnem testiranju slušnega razumevanja in slovnice vam svetujemo, katera stopnja bi bila za vas najbolj primerna. Če je znanje slovnice na ustrezni ravni, se lahko vpišete tudi v katero od konverzacijskih skupin.

Angleško slovnico sem se že učila in jo dokaj znam, nimam pa priložnosti za vajo v govoru. Želim se vpisati v tečaj, ampak brez slovnice.
Temu so namenjeni konverzacijski tečaji, kjer je poudarek na govoru, slovnica pa se obravnava le v primerih, ko prihaja do stalnega ponavljanja določenih napak.  Konverzacijski tečaji potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri in jih vodi rojeni govorec. V skupinah je največ 6 tečajnikov, kar vsem omogoča aktivno sodelovanje.

V šoli nisem marala angleščine in se je tudi nisem učila, zdaj pa jo potrebujem v službi. Ali obstaja upanje, da se jo naučim?
Zelo je pomembno, da sami sebe ne prepričujete, da ne marate angleščinein da se je sploh ne boste in ne morete naučiti, ampak da o tem začnete razmišljati pozitivno. V vseh skupinah je veliko govorjenja v parih in manjših skupinah, tako da tečajniki postopoma izgubijo strah pred jezikom in sami ugotovijo, da sploh ni težko govoriti v angleščini in angleščino celo vzljubijo. To se seveda ne zgodi čez noč, toda z vajo, vztrajnostjo, pozitivnostjo in v prijetnem okolju skupine, ki te podpira, večini tečajnikom uspe. In zakaj ne bi tudi vam?

Kakšna je razlika med individualnim in skupinskim poučevanjem, kaj bolj priporočate?
Zelo je odvisno od tega, kako hitro potrebujete znanje, kako intenzivno se želite učiti jezik in pa seveda tudi od vaše finančne situacije.
Pri individualnih urah ste v središču pozornosti samo vi, poučevanje je zelo intenzivno, hitrost učenja in program (ali strokovni ali splošni jezik) pa sta v celoti prilagojena vam.
Pri skupinskem poučevanju je poučevanje manj intenzivno, ker se hitrost jemanja snovi prilagaja nekje zlati sredini skupine, kljub temu da se snov, ki je predvidena za določeno stopnjo, mora pokriti. Dela se veliko v majhnih skupinah in v parih, kar je tudi zelo učinkovito in zabavno, saj imate v dveh urah, kolikor traja tečaj, možnost, da se pogovarjate z vsemi sošolci v skupini. Zelo močan faktor motivacije učenja v skupinah je predvsem v druženju in izmenjavi mnenj. S tem načinom učenja tečajniki tudi najdlje vztrajajo.

Kaj se obravnava v posameznih stopnjah?
Pri vseh jezikovnih tečajih sledimo literaturi, primerni določeni stopnji. Pričnemo z osnovami, ki se v vsaki nadaljnji stopnji nadgrajujejo in dopolnjujejo. Ne manjka utrjevanja in preverjanja znanja. Vsi programi so razdeljeni tako, da se določena snov predela na uri, doma pa se utrjuje. Lekcije vsebujejo besedilo, ki je vir novega besedišča, iz njega pa izhajajo obravnava in utrjevanje slovničnih struktur ter vaje iz besedišča ter bralnega in slušnega razumevanja. Literatura večinoma vsebuje učbenik, delovni zvezek za domače delo, DVD-je z vajami ter avdioposnetke za slušno razumevanje. Redno pišemo pisne sestavke ter vključujemo branje knjig.

Kakšno mora biti moje znanje jezika, da se lahko vključim v konverzacijsko skupino?
Za vključitev v konverzacijske skupine v našem jezikovnem centru je priporočljivo imeti osnovno znanje jezika (najmanj druge stopnje), saj je določeno znanje nujno potrebno za aktivno sodelovanje v pogovoru.
Po čem se vaš jezikovni center razlikuje od drugih, katere so vaše prednosti?
Na to vprašanje bi najlaže odgovorili naši tečajniki, ki so deležni našega poučevanja. Menimo, da nas od drugih jezikovnih centrov razlikuje sproščeno profesionalno vzdušje, medsebojna pomoč in povezanost med predavatelji in tečajniki. Posebno toplino našemu centru pa dajejo otroci, saj vsak dan prinesejo smeh, igrivost in sproščenost. Nekaj komentarjev tečajnikov in predavateljev lahko preberete v rubriki Zakaj Dude?

Koliko časa mi bo vzelo, da bom znal aktivno uporabljati angleščino?
Že od prve ure učenja dalje boste lahko aktivno uporabljali angleščino, najprej s predstavitvijo in pozdravi, vsako nadaljnjo uro tečaja pa se znanje nadgrajuje in utrjuje. Bolj ko boste vadili govor, hitreje ga boste osvojili in vedno več boste lahko povedali v angleščini. Ravno zato v vseh skupinah dajemo velik poudarek govoru. Pomagamo vam izgubiti tremo in vas usmerjamo k pravilni izgovorjavi, dokler vam ne postane čisto domača.

Na drugi jezikovni šoli sem končala tretjo stopnjo. Ali lahko pri vas nadaljujem na 4. stopnji?
Po vsej verjetnosti lahko, vendar je odvisno od vrste programa in števila ur tečaja, ki ste ga obiskovali. Odvisno je tudi, koliko časa je minilo, odkar ste določeni program opravili. Če je minilo že več časa in če jezika niste uporabljali, vam bomo svetovali uvrstitveni test.

 

Vprašanja za strokovne in poslovne tečaje

V kolikor imate vprašanje, na katerega zgoraj niste našli odgovora, vas prosimo, da nam pišete in z veseljem vam bomo odgovorili.